2 %

Som zamestnanec

Ako postupovať?

 1. Do 15. februára tohto roka požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Po tomto termíne ho pre Vás už nemusí urobiť, no často je ochotný pripraviť ho aj neskôr.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie tohto Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.
 3. Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %.
 4. Najneskôr do 30. apríla tohto roka doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu - osobne alebo poštou. V prípade poslania poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Tlačivá

 

Vysvetlenie

Svoje 2 % nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý predchádzajúci kalendárny rok vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

Ak ste v predchádzajúcom kalendárnom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorého ste v predchádzajúcom kalendárnom roku dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní tohto času.

Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Daňové priznanie si podávam sám

Ako postupovať?

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A alebo B.
 2. Súčasťou tlačiva daňové priznanie typu A alebo B je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %:
  A) v prípade príjmov zo zamestnania a dohôd - daňové priznanie typu A, oddiel VIII. na strane 5,
  B) v prípade živnostníkov - daňové priznanie typu B, oddiel XII. na strane 12.

  Vyplňte do tohto oddielu nasledovné údaje:
 3. IČO: 42385229
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Obchodné meno (názov): MOJE MESTO - MOJE MIESTO
  Sídlo: KARPATSKÁ 784/17, 08901 SVIDNÍK
 4. Do 31. marca v tomto roku (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Tlačivá

 • Zobraziť tlačivá Finančnej správy >> Daň z príjmov fyzickej osoby
  A) Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A)
      / Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A)
  B) Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B)
      / Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B)
 

Vysvetlenie

Svoje 2 % nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý predchádzajúci kaelndárny rok vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

Ak ste v predchádzajúcom kalendárnom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorého ste v predchádzajúcom kalendárnom roku dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní tohto času.

Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Som právnická osoba

Ako postupovať?

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu. Súčasťou tlačiva je aj IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Do tejto časti vyplňte tieto údaje:
  IČO: 42385229
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  Obchodné meno (názov): MOJE MESTO - MOJE MIESTO
  Sídlo: KARPATSKÁ 784/17, 08901 SVIDNÍK
 2. Do 31. marca v tomto roku (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Tlačivá

 

Vysvetlenie

Ak ste v predchádzajúcom kalendárom roku ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v tomto roku (zvyčajne do 31.03.2018) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 3 a 4.

Ak ste v predchádzajúcom kalendárom roku ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v tomto roku (zvyčajne do 31.03.2018) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 2 a 4.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť 2 % a všetkým, ktorí povedali iným, že nám môžu prispieť.